ความรู้สีกันไฟ / สีทนไฟ

สีกันไฟ หรือ สีทนไฟ ตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 (ISO 834) และ เอเอสที เอ็ม อี 119 (ASTM E 119) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 และ 60 ธรรมชาติของไฟ สามารถเกิดได้ทุกที่ […]