Slide 1
สีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

Slide 2
สีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

Slide 3
สีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

จำหน้ายสีทนไฟมาตรฐาน ASTM E-119, มาตรฐาน ISO 834
บริการรับรองสีทน ทนไฟ 1-3 ชม. บริการรับเหมาทาสีทนไฟ, พ่นสีทนไฟ


จัดจำหน่ายสีทุกประเภท สีทาบ้าน, สีทาโรงงาน, สีอุตสาหกรรม บริการให้คำปรึกษาฟรี


จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง,
พียูโฟมกันไฟลาม, ยาแนว