Slide 1
สีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

Slide 2
สีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

Slide 3
สีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สีกันไฟ / สีทนไฟ โดยทีมงานเทคนิคมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สีกันไฟทาโครงสร้างเหล็ก รับรองโดยวุฒิวิศวกร ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection) มาตรฐาน ASTM E-119 และ ISO 834 ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60 ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขอคำแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง ฟรี บริการรวดเร็ว

สีกันไฟ

สีกันไฟ (FIREPROOFING) FIREKOTE S99 สูตรน้ำมัน ส่วนผสมเป็นอะคริลิคเรซิ่น Acrylic Resin (Intumescent Coating) สีขาวด้าน สีเทาด้าน

เอกสารรับรอง

เอกสาร รับรองโครงสร้างเหล็กโดยวุฒิวิศวกร ทนไฟได้ 1-3 ชั่วโมง มาตรฐาน ASTM E-119 และ ISO 834 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60  

ให้คำปรึกษาและแนะนำ

บริการ ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องสีกันไฟ โดยทีมงานเทคนิค ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ติดต่อกลับเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง

สินค้าและบริการของเรา

สีกันไฟ / สีทนไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก รับรองโดยวุฒิวิศวกร

จำหน่ายสีกันไฟมาตรฐาน ASTM E-119, มาตรฐาน ISO 834
บริการรับรองสีกันไฟ 1 - 3 ชั่วโมง สีกันไฟสูตรน้ำมัน สีกันไฟสูตรน้ำ


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีกันไฟ โดยผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้บริการ