Slide 1
จำหน่าย/รับงานทาสีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

Slide 2
จำหน่าย/รับงานทาสีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

Slide 3
จำหน่าย/รับงานทาสีกันไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก
"รับรอง 3 ชั่วโมง"
มาตรฐาน ASTM-E119
วุฒิวิศวกร รับรอง
Image is not available

ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection)
มาตรฐาน ASTM E-119 ตามกฏกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60
ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขั้นตอนการติดตั้งสี ฟรี
บริการรวดเร็ว

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

สนใจติดต่อ Mobile / Line : 0964649519

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

จำหน่าย และ รับงานทา สีกันไฟ สีทนไฟ โดยทีมงานเทคนิคมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

จำหน่ายและรับงานทาสีกันไฟทาโครงสร้างเหล็ก รับรองโดยวุฒิวิศวกร ป้องกันไฟลุกลาม (Intumescent Fire Protection) มาตรฐาน ASTM E-119 และ ISO 834 ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60 ปรึกษาปัญหาสีกันไฟ และ ขอคำแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง ฟรี บริการรวดเร็ว

สีกันไฟ

จำหน่าย และ รับงานทาสีกันไฟ / สีทนไฟ (FIREPROOFING)

เอกสารรับรอง

เอกสาร รับรองโครงสร้างเหล็กโดยวุฒิวิศวกร ทนไฟได้ 1-3 ชั่วโมง มาตรฐาน ASTM E-119 และ ISO 834 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 และ ฉบับที่ 60  

ให้คำปรึกษาและแนะนำ

บริการ ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องสีกันไฟ โดยทีมงานเทคนิค ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ติดต่อกลับเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง

สินค้าและบริการของเรา

สีกันไฟ / สีทนไฟ ทาโครงสร้างเหล็ก รับรองโดยวุฒิวิศวกร


จำหน่ายสีกันไฟมาตรฐาน ASTM E-119, มาตรฐาน ISO 834
รับงานทาสีกันไฟ โดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง
บริการรับรองสีกันไฟ 1 - 3 ชั่วโมง สีกันไฟสูตรน้ำมัน สีกันไฟสูตรน้ำ


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีกันไฟ โดยผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้บริการ