บริษัท ที.ดี. วันโปร จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2022
จัดจำหน่ายสีทนไฟ มาตรฐาน ASTM E-119 และ ISO 834 พร้อมทั้งบริการจัดทำเอกสารรับรองสีทนไฟ โดยวุฒิวิศวกร
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อประเมินราคาเกี่ยวกับสีทนไฟ และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง โดยมืออาชีพ
ยี่ห้อสีทนไฟที่เราจัดจำหน่ายได้แก่ FIREKOTE S99, UNIQUE NEOCOAT, TOA FIRE SHIELD, PROTHERM STEEL, NEOTERM รวมทั้ง THINNER
เรามีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ ดูแลใส่ใจลูกค้า ให้บริการรวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นองค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน ส่งมอบสินค้าด้วยความรวดเร็ว และให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

พันธกิจ (Mission)
1. บริการลูกค้าด้วยใจ รวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ
2. จัดหาสินค้าคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

สถานที่ตั้ง (Location)