สีโจตัน โจตาชิลด์ แอนติเฟด เซมิกรอส AntiFade Colours ให้คุณช่วยป้องกันความหมอง ต่อต้านการซีดจางด้วย Jotun Pigment Technology และการคัดสรรผงสี และแม่สีอย่างพิถ๊พิถัน จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวี 2 เท่า เและทนทานกว่าสีทาภายนอกทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันกันคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพโจตัน โจตาชิลด์ แอนตี้เฟด
-ป้องกันรังสียูวี 2 เท่า
-ลดความร้อน ช่วยให้บ้านเย็น
-ป้องกันคราบสกปรก
-ป้องกันตะไคร่น้ำ และเชื้อรา
-ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากประเทศไทย และสิงคโปร์)
-ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตราย 100% เช่น APEO ฟอร์มัลดีไฮด์ และสารโลหะหนัก
-สามารถผลิตได้ด้วย เครื่องผสมสีโจตันมัลติคัลเลอร์

Jotun Jotashield AntiFade Colours

Jotashield AntiFade Colours offers superior protection with long-lasting beautiful colours. It is certified by external laboratories to protect your home from natural weathering and relieves you from worrying about maintenance. It is made with a wide selection of colours, carefully selected by experts to fit your choice and make your home beautiful.

Product type : Exterior Paints

Area of use : Wall

8 Years Colour Performance
Superior UV Protected Colours
Reduces Temperature
Anti Watermark
Dirt Resistant
Anti Algae & Anti Fungal
Water Resistant

สีโจตัน โจตาชิลด์ แอนติเฟด เซมิกรอส AntiFade Colours ให้คุณช่วยป้องกันความหมอง ต่อต้านการซีดจางด้วย Jotun Pigment Technology และการคัดสรรผงสี และแม่สีอย่างพิถ๊พิถัน จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวี 2 เท่า เและทนทานกว่าสีทาภายนอกทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันกันคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพโจตัน โจตาชิลด์ แอนตี้เฟด
-ป้องกันรังสียูวี 2 เท่า
-ลดความร้อน ช่วยให้บ้านเย็น
-ป้องกันคราบสกปรก
-ป้องกันตะไคร่น้ำ และเชื้อรา
-ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากประเทศไทย และสิงคโปร์)
-ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตราย 100% เช่น APEO ฟอร์มัลดีไฮด์ และสารโลหะหนัก
-สามารถผลิตได้ด้วย เครื่องผสมสีโจตันมัลติคัลเลอร์

Jotun Jotashield AntiFade Colours

Jotashield AntiFade Colours offers superior protection with long-lasting beautiful colours. It is certified by external laboratories to protect your home from natural weathering and relieves you from worrying about maintenance. It is made with a wide selection of colours, carefully selected by experts to fit your choice and make your home beautiful.

Product type : Exterior Paints

Area of use : Wall

8 Years Colour Performance
Superior UV Protected Colours
Reduces Temperature
Anti Watermark
Dirt Resistant
Anti Algae & Anti Fungal
Water Resistant