สีโจตัน JOTUN สีโจตาพลาส JOTAPLAST INTERIOR สีโจตัน สีทาอาคาร สีโจตาพลาส ให้ความเรียบเนียน สวยงามคงทนเป็นเลิศ ปกปิดความบกพร่องของผนัง ช่วยปกิดผนัง และฝ้าเพดาน ได้ดีเยี่ยม ฟิล์ม สีเรียบสวยงาม ในแบบ ด้าน 1 ลิตร สามารถ ทาได้ 9- 12 ตรม. ป้องกันเชื้อรา ปกป้องผนังของคุณจากเชื้อรา เพื่อความสวยงาม ทนทาน ปราศจากเคมี อันตราย 100 เปอร์เซนต์ ปราศจาก สารฟอร์มัลดีไฮด์ และโลหะหนัก ที่เป็นอันตราย 100 เปอร์เซนต์ สีโจตัน เป็นสีโลกสวย ไม่มีมลภาวะ จะคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม เป็นอย่างมาก การทาสี ควรรองพื้น ผนังก่อน 1 เที่ยว แล้ว ทาสีจริง ภายในด้วยสี โจตาพลาส 2 เที่ยว ให้ความเรียบหรูสวยงาม สนใจ โทร 080-0689-888 หรือ IDLINE @pathumrat2538 ได้เลย ครับ แคตาล็อก www.jotunthai.com