สีชูโกกุ กัลบอน เอส-เอชบี ประเภทอินออกานิคซิงค์ ชนิดฟิล์มหนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิล์มสีที่แห้งถึง 86% มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมัน ทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆ และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ  กัลบอน เอส-เอชบี
ทินเนอร์ : CMP – 61
ทาทับด้วยสี : อิพิคอน เอฟ-เอชเอส, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท ซีรีย์, อิพ๊อกซี่ โมดิฟายด์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, อื่นๆ
สีชูโกกุ กัลบอน เอส-เอชบี ประเภทอินออกานิคซิงค์ ชนิดฟิล์มหนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิล์มสีที่แห้งถึง 86% มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมัน ทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆ และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ  กัลบอน เอส-เอชบี
ทินเนอร์ : CMP – 61
ทาทับด้วยสี : อิพิคอน เอฟ-เอชเอส, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท ซีรีย์, อิพ๊อกซี่ โมดิฟายด์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, อื่นๆ

*1 แกลลอน = 3.80 ลิตร

สีชูโกกุ กัลบอน เอส-เอชบี ประเภทอินออกานิคซิงค์ ชนิดฟิล์มหนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิล์มสีที่แห้งถึง 86% มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมัน ทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆ และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ  กัลบอน เอส-เอชบี
ทินเนอร์ : CMP – 61
ทาทับด้วยสี : อิพิคอน เอฟ-เอชเอส, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท ซีรีย์, อิพ๊อกซี่ โมดิฟายด์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, อื่นๆ

สีชูโกกุ กัลบอน เอส-เอชบี ประเภทอินออกานิคซิงค์ ชนิดฟิล์มหนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิล์มสีที่แห้งถึง 86% มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมัน ทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆ และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ  กัลบอน เอส-เอชบี
ทินเนอร์ : CMP – 61
ทาทับด้วยสี : อิพิคอน เอฟ-เอชเอส, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท ซีรีย์, อิพ๊อกซี่ โมดิฟายด์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, อื่นๆ